Prowadzimy zajęcia online dla wszystkich grup

Od wtorku 17.03 zostały uruchomione zajęcia online sukcesywnie dla wszystkich grup z wyjątkiem grup przedszkolnych. Instrukcje do logowania  i zaproszenia na zajęcia są rozsyłane mailem do uczestników poszczególnych grup. Przez pierwsze dwa tygodnie począwszy od 17.03 będą przeprowadzane jedne zajęcia tygodniowo dla każdej grupy. W kolejnych tygodniach przywrócimy normalny rytm dwóch zajęć tygodniowo.

Zajęcia online dla przedszkolaków uruchomimy z opóźnieniem. Zajęcia te będą krótsze niż normalne. Szczegółowe informacje będziemy również rozsyłać mailem do rodziców.

E- DZIENNIK

Wszystkie dodatkowe materiały, które były  rozdawane uczniom w formie papierowej przez lektorów, obecnie będą umieszczane jako pliki do pobrania w dzienniku elektronicznym: www.syllabus.langlion.com

Jeżeli Państwo nie mają loginu i hasła do  e-dziennika, prosimy o maila do szkoły na adres: syllabus@syllabus.com.pl

Syllabus