dla młodzieży


Kursy angielskiego dla młodzieży

Kursy języka angielskiego dla młodzieży

Kursy dla młodzieży z klas VII i VIII oraz szkół średnich

 • Zajęcia 2 razy w tyg. po 90 min.
 • grupy 6-9 osób
 • Możliwe terminy:
Terminy zajęć:  poniedziałek – środa  lub  wtorek – czwartek
Start zajęć:     16.20 – 17.50      18.00 – 19.30    16.20 – 17.50   18.00 – 19.30
 • Starsi licealiści mogą też mieć zajęcia w godz. 19.40 – 21.10.
 • Kurs obejmuje 62 godz. lekcyjne w semestrze  –  124 godziny lekcyjne w roku.
 • Od poziomu B1( intermediate) raz w tygodniu prowadzi zajęcia native teacher, a drugi raz polski lektor.
 • Celem kursów jest nie tylko nauczenie aktywnego, swobodnego i poprawnego porozumiewania się w języku angielskim, ale także przygotowanie młodych ludzi do różnego typu egzaminów, które są niezbywalną częścią ich toku edukacji.
 • Kursy na poziomach elementary, pre-intermediate, intermediate przygotowują do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Na wyższych poziomach zaawansowania wystarczy uczestnictwo w dodatkowych piątkowych warsztatach, aby przygotować się do tych egzaminów.
 • Kursy do matury podstawowej i rozszerzonej są odrębnymi kursami poza skalą poziomów. W kursach tych uczestniczą tylko uczniowie klas maturalnych.
 • Naszą ambicją jest przygotowanie naszych licealistów do egzaminu CAE (Advanced) lub IELTS, gdyż te egzaminy otwierają możliwość wyjazdów stypendialnych do zagranicznych uczelni.
 • Egzaminy Cambridge są zintegrowane ze skalą poziomów zaawansowania, dlatego zdanie egzaminu FCE jest przewidziane w pierwszej klasie liceum, a egzaminu CAE w trzeciej klasie liceum. W ten sposób nasi wychowankowie kończą liceum wyposażeni w certyfikat CAE, który zaświadcza o biegłej znajomości języka angielskiego. W trakcie studiów dzięki niemu będą mogli zaliczyć egzamin z angielskiego na ocenę 5 bez konieczności chodzenia na lektoraty, a także wyjechać na wymianę w ramach Erasmusa. Przyda się również w późniejszej karierze zawodowej, gdyż certyfikat ten nie traci ważności przez całe życie jego posiadacza.
 • Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe, bez których nie sposób się porozumiewać – mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Nasi słuchacze stale ćwiczą mówienie poprzez dialogi sterowane, odgrywanie ról i gry komunikacyjne w parach i grupach. Stosujemy aplikacje internetowe. które ułatwiają zapamiętywanie słownictwa.
 • W razie nieobecności Słuchacz ma dostęp do e-panelu, gdzie można sprawdzić tematykę zajęć i pobrać materiały.
 • Każdy słuchacz może korzystać z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji w razie opuszczenia kilku zajęć kursowych.  Termin konsultacji ustala się w sekretariacie szkoły. Pozwalają one nadrobić zaległości. Młodzież szkolna może w  ramach konsultacji uzyskać doraźną pomoc w przygotowaniu do klasówek i odpowiedzi w szkołach państwowych.
 • Zaopatrujemy naszych słuchaczy w płyty CD/pliki mp3 z materiałami do słuchania w domu lub samochodzie. Poprzez odsłuchiwanie materiałów, przerobionych na kursie, słuchacz bez wysiłku zapamiętuje zwroty i wyrażenia.

Poziomy zaawansowania: