dla dzieci szkolnych


Zajęcia z niemieckiego dla dzieci

NIEMIECKI DLA DZIECI SZKOLNYCH W KLASACH I – VI

   Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut w godzinach popołudniowych. – info na grafice

  • Jeden poziom zaawansowania obejmuje 62 zajęcia, czyli 83 godziny lekcyjne.
  • Proponowane przez nas kursy mają na celu doprowadzenie dziecka do zaawansowanego poziomu znajomości języka niemieckiego, tak, aby osiągając odpowiedni wiek, było ono doskonale przygotowane do zdania egzaminów ósmoklasisty, matury rozszerzonej lub dwujęzycznej.
  • Dzięki odpowiednim technikom nauka jest efektywna i przyjemna. Stopniowo program nauczania wzbogacany jest o trudniejsze struktury gramatyczne, bogatsze słownictwo oraz wszystkie zdolności językowe.
  • Wszystkim dzieciom, które rozpoczęły u nas naukę w wieku 6 lub 7 lat, gwarantujemy uzyskanie kompetencji do zadania egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty już w szóstej klasie szkoły podstawowej.
  • Czuwamy nad rozwojem językowym każdego ucznia. Pomagamy naszym uczniom przezwyciężać wszelkie trudności poprzez dodatkowe konsultacje, ścisłą współpracę z rodzicami i sprawdzone metody motywowania i zachęt, in. nagrody na koniec roku.
  • Rodzice mają dostęp do e-panelu, gdzie mogą sprawdzić obecność dziecka na zajęciach, tematykę zajęć oraz zadaną pracę domową. Po każdym semestrze otrzymują też opinie o postępach swoich dzieci, sporządzane przez nauczycieli.
  • Każdy rok szkolny to jeden poziom zaawansowania, zakończony przyznaniem certyfikatu/ dyplomu ukończenia. Otrzymanie certyfikatu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich testów cząstkowych ( 3 testy w semestrze) oraz testu końcowego. Każdy niezaliczony test musi być poprawiony. Rodzice są informowani o każdym niezaliczonym teście swojego dziecka i o procedurze poprawy testu.

Poziomy zaawansowania: