dla młodzieży


Lekcje niemieckiego dla młodzieży

NIEMIECKI DLA MŁODZIEŻY

  • Zajęcia 2 razy w tyg. po 90 min.
  • Grupy  6-9 osób (info na grafikach)
  • 62 godz. lekcyjne w semestrze  –  124 godziny lekcyjne w roku.
Terminy zajęć:  poniedziałek – środa  lub  wtorek – czwartek
Start zajęć:     16.20 – 17.50      18.00 – 19.30    16.20 – 17.50   18.00 – 19.30
  • Starsi licealiści mogą też mieć zajęcia w godz. 19.40 – 21.10.
  • Celem kursów jest nie tylko nauczenie aktywnego, swobodnego i poprawnego porozumiewania się w języku niemieckim, ale także przygotowanie młodych ludzi do różnego typu egzaminów, które są niezbywalną częścią ich toku edukacji.
  • Kursy na poziomach Grudstufe 1 i 2 przygotowują do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Na wyższych poziomach zaawansowania wystarczy uczestnictwo w dodatkowych piątkowych warsztatach, aby przygotować się do tych egzaminów.
  • Kursy do matury podstawowej i rozszerzonej są odrębnymi kursami poza skalą poziomów. W kursach tych uczestniczą tylko uczniowie klas maturalnych.
  • Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe, bez których nie sposób się porozumiewać – mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Nasi słuchacze stale ćwiczą mówienie poprzez dialogi sterowane, odgrywanie ról i gry komunikacyjne w parach i grupach. Stosujemy aplikacje internetowe. które ułatwiają zapamiętywanie słownictwa.
  • W razie nieobecności Słuchacz ma dostęp do e-panelu, gdzie można sprawdzić tematykę zajęć i pobrać materiały.
  • Każdy Słuchacz może korzystać z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji w razie opuszczenia kilku zajęć kursowych.  Termin konsultacji ustala się w sekretariacie szkoły. Pozwalają one nadrobić zaległości. Młodzież szkolna może w  ramach konsultacji uzyskać doraźną pomoc w przygotowaniu do klasówek i odpowiedzi w szkołach państwowych.

Poziomy zaawansowania: 

Niemiecki dla młodzieży

Kursy niemieckiego dla młodzieży to doskonała okazja do nauki obcego języka w sposób ustrukturyzowany i zrozumiały. Poznanie języka w ciekawym i wspierającym środowisku edukacyjnym może pomóc uczniom rozwinąć umiejętności, które będą im służyć przez całe życie. Mają możliwość zagłębienia się w ważne aspekty niemieckiej kultury, takie jak zrozumienie historii, poznanie ludzi i sektora biznesu, a jednocześnie opanowania gramatyki i niuansów językowych. Młodzież uczęszczająca na lekcje języka niemieckiego, zdobywają wszechstronną znajomość obcego języka, która daje im przewagę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Kursy języka niemieckiego dają uczestnikom szansę stać się pewnymi siebie osobami na wszystkich poziomach konwersacji w języku niemieckim i używać języka w rzeczywistych sytuacjach.

Nauka niemieckiego dla młodych

Nauka nowego języka może być zarówno ekscytująca, jak i onieśmielająca. Jednak z odpowiednimi zasobami, może być niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem dla młodzieży. Niezależnie od tego, czy chcesz poszerzyć swoje możliwości akademickie, podróżować po świecie, czy uzyskać wyższe kwalifikacje, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę w przyszłości, nauka języka niemieckiego jest świetnym sposobem, aby to zrobić. Przyjrzyjmy się, dlaczego lekcje niemieckiego dla młodzieży są tak ważne i jak mogą pomóc młodym ludziom osiągnąć ich cele i poznać świat.

Korzyści z nauki języka niemieckiego

Lekcje niemieckiego dla młodzieży mają wiele zalet. Jako jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie, umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim może otworzyć nastolatkom nowe drzwi na płaszczyźnie akademickiej, zawodowej i osobistej. Oto kilka powodów, dla których pobieranie lekcji niemieckiego jest bardzo korzystne.

Zalety akademickie

Umiejętność rozumienia i mówienia w innym języku daje nastolatkom większy dostęp do możliwości edukacyjnych za granicą. Sprawia również, że są bardziej konkurencyjni w staraniach o przyjęcie na uczelnię lub do pracy w krajach, w których angielski nie jest pierwszym językiem. To daje młodzieży możliwość doświadczenia życia w innym kraju, poznania większej ilości osób, otwarcia się na inne kultury, czy styl życia.

Możliwości zawodowe

Znajomość wielu języków staje się coraz bardziej wartościowe w wielu branżach. Nawet podstawowe zwroty w kilku językach mogą sprawić, że dana osoba będzie się wyróżniała na tle innych kandydatów ubiegających się o pracę, staż za granicą lub w międzynarodowych firmach.

Poznanie kultury

Znajomość innego języka jest nie tylko korzystna z punktu widzenia zawodowego, ale również pomaga zrozumieć różne kultury na całym świecie. Ucząc się języka niemieckiego i zanurzając się w jego kulturze, młodzież może lepiej zrozumieć, co sprawia, że ten kraj jest wyjątkowy, a jednocześnie rozwijać swoje umiejętności w zakresie globalnej świadomości.

Nauka niemieckiego dla młodzieży w szkole językowej to ekscytujący i satysfakcjonujący sposób na podniesienie swoich umiejętności w zakresie obcego języka. Niemiecki jest jednym z najczęściej używanych języków w Europie, co sprawia, że jest idealnym wyborem języka do nauki. W naszej szkole językowej młodzież może uczyć się niemieckiego w małych grupach i na ciekawych kursach, które skupiają się na praktycznej komunikacji w języku niemieckim. Szkoła Syllabus oferuje również indywidualne konsultacje dla osób, które opuściły kilka zajęć.