Kursy indywidualne


Kursy indywidualne elastycznie dostosowują się do ograniczeń czasowych Słuchacza. Częstotliwość, terminy i długość  spotkań są ustalane na życzenie.

Program szkolenia jest również podporządkowany potrzebom naszych Uczniów.

Oferujemy zajęcia stacjonarne oraz online.

W przypadku szkoleń online korzystamy z aplikacji, wyposażonej w takie narzędzia, jak tablica i video, z których wspólnie korzystają uczeń i nauczyciel z czasie rzeczywistym.

Istnieje także możliwość dojazdu do Słuchacza , jeżeli miejsce dojazdu nie jest odległe od naszej szkoły.