Cennik


Kursy języków obcych cena

Język Angielski 2023/24*

                                    Cennik obowiązuje do dnia 17.06.2024

  Grupy 6-9 osób
ilość zajęć w tyg.  opłata za semestr    ilość zajęć w semestrze   cena za 45 min. Cena prognozowana 24/25
PRZEDSZKOLAKI 3-4 latki 2 x w tygodniu po 30 min. 670 zł 20,66 godz. lekcyjne + 6 godzin zajęć dodatkowych + konsultacje 32,42 zł
PRZEDSZKOLAKI: 5-6 latki 2 x w tygodniu po 45 min. 870 zł 31 godz. lekcyjnych + 6 godzin zajęć dodatkowych + konsultacje 28,06 zł
DZIECI SZKOLNE 2 x w tygodniu po 60 min. 1080 zł 42 godz. lekcyjne + 6 godzin zajęć dodatkowych + konsultacje 25,71 zł
MŁODZIEŻ 13-19 LAT 2 x w tygodniu po 90 min. 1480,00 zł 62 godz. lekcyjne + 3 godziny zajęć dodatkowych + konsultacje 23,87 zł
MATURALNE 2 x w tygodniu po 90 min. 1440 zł (I sem)   970 zł (II sem) 104 godz. lekcyjne  21,87 zł
DOROŚLI 2 x w tygodniu po 90 min. 1480zł 62 godz. lekcyjne 23,87 zł
FCE, CAE 2 x w tygodniu po 90 min. 1480 zł 62 godz. lekcyjne + egzamin próbny 23,22 zł
DOROŚLI ONLINE

grupy  4-5 osób

2 x w tygodniu po 75 min. 1100 zł 52 godz. lekcyjne 27,70 zł
INDYWIDUALNE  dowolnie 110 zł / 60 min dowolnie
INDYWIDUALNE

z native speakerem

dowolnie 120 zł / 60 min dowolnie

      *Ceny kursów nie zawierają ceny podręczników. Informacja o cenach podręczników w szkole. Ceny obowiązują od 04.09.2023

Język Niemiecki 2023/24*

  Grupy     ilość zajęć w tyg.   opłata za semestr ilość zajęć w semestrze cena za 45 min. Cena prognozowana 24/25
DZIECIĘCE 2 x w tygodniu po 60 min. 1040 zł 42 godz. lekcyjne 24,76 zł
 DOROSŁE  2 x w tygodniu po 75 min. 1210 zł 52 godz. lekcyjne 23,22 zł
 DOROSŁE
 2 x w tygodniu po 90 min. 1440 zł 62 godz. lekcyjne 23,22 zł
MATURALNE 2 x w tygodniu po 90 min. 1440 zł 62 godz. lekcyjne 23,22 zł

W cenie kursu zapewniamy:

 • indywidualne konsultacje z lektorem, umożliwiające nadrobienie opuszczonych zajęć i uzupełnienie wiadomości;
 • zniżki na podręczniki;
 • dodatkowe materiały do słuchania;
 • zniżki na konwersacje z native speakers (kluby dyskusyjne);
 • imprezy edukacyjne dla dzieci;
 • egzaminy próbne Cambridge;
 • treningi egzaminacyjne – warsztaty dla zdających;
 • korzystanie z biblioteki i mediateki;
 • pisemne opinie o postępach w nauce po każdym semestrze;
 • certyfikat ukończenia danego poziomu zaawansowania;
 • gwarancję kontrolowania własnych postępów w nauce poprzez 3 sprawdziany w semestrze i egzamin wewnętrzny, kończący poziom zaawansowania;
 • speaking tests (testy ustne) sprawdzające rozwój umiejętności mówienia;
 • wspieranie różnymi technikami nauki słownictwa;
 • przygotowanie do olimpiady językowej.

Opłatę za kurs uiszcza się w systemie rocznym, semestralnym lub miesięcznym według ustalonej oferty przedstawionej w cenniku.
Osoby płacące ratami zobowiązują się do uiszczania płatności wg obowiązujących terminów i ustalonych rat.

Opłaty ratalne należy uiszczać w następującym porządku:

 • system roczny (2 raty w roku);
 • system semestralny (4 raty w roku):

Terminy rat:

I rata – do 10 października II rata – do 10 grudnia
III rata  – do 10 lutego IV rata  – do 10  kwietnia
 •  system miesięczny – 8 rat (każda rata powinna być wpłacona do 10-tego każdego miesiąca

Rozbicie opłaty za kurs na raty pociąga za sobą podniesienie kosztów o 3%.


Zniżki

 1. osoby, które uczęszczały do Szkoły przez co najmniej 2 lata otrzymują 5% zniżki na cały rok szkolny,
 2. dwie lub trzy osoby z tej samej rodziny otrzymują 100zł  zniżki na rok szkolny dla każdej osoby
 3. przedpłata zaliczki na przyszły rok szkolny (do 10 czerwca) uprawnia do utrzymania bieżącej ceny kursu obowiązującej w cenniku przez cały następny rok szkolny
 4. zniżki sumują się;
 5. wpłata za cały rok nauki do dnia 15 września uprawnia do podręcznika gratis, z wyjątkiem podręczników z serii Teddy Eddie;

Możliwe jest regulowanie płatności osobiście w sekretariacie Szkoły lub poprzez wpłatę na konto.Przy wpłacie na konto konieczne jest podanie imienia i nazwiska ucznia.
Numer konta:
34 1020 2892 0000 5102 0175 7434
Syllabus Szkoła Języków Obcych
ul. Beskidzka 30
30-611 Kraków