dla dzieci szkolnych


Angielski dla dzieci

Nauka angielskiego dla dzieci

DLA DZIECI SZKOLNYCH  W KLASACH: I – VI

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 min.

Grupy 6-9 osób

Możliwe terminy:

Termin zajęć: poniedziałek – środa lub wtorek– czwartek  lub  środa – piątek
Start zajęć: 15.00 15.00 15.00
16.10 16.10 16.10
17.20 17.20 17.20
 18.30   18.30   18.30

31 zajęć = 41,33 godz. lekcyjne w semestrze + sobotnie zajęcia dodatkowe + konsultacje

  • Kursy mają doprowadzić dziecko do zaawansowanej znajomości języka obcego, tak, aby osiągając odpowiedni wiek, było ono doskonale przygotowane do zdania egzaminów Cambridge, matury rozszerzonej lub dwujęzycznej.
  • Wszystkim dzieciom, które rozpoczęły u nas naukę w wieku 6 lub 7 lat, gwarantujemy uzyskanie kompetencji do zadania egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty już w szóstej klasie szkoły podstawowej.
  • Dzięki odpowiednim technikom nauka jest efektywna i przyjemna.
  • Czuwamy nad rozwojem językowym każdego ucznia. Pomagamy naszym uczniom przezwyciężać wszelkie trudności poprzez dodatkowe konsultacje, ścisłą współpracę z rodzicami i sprawdzone metody motywowania i zachęt, in. nagrody na koniec roku.
  • Rodzice mają dostęp do e-panelu, gdzie mogą sprawdzić obecność dziecka na zajęciach, tematykę zajęć oraz zadaną pracę domową. Po każdym semestrze otrzymują też opinie o postępach swoich dzieci, sporządzane przez nauczycieli.
  • Każdy rok szkolny to jeden poziom zaawansowania, zakończony przyznaniem certyfikatu/ dyplomu ukończenia. Otrzymanie certyfikatu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich testów cząstkowych ( 3 testy w semestrze) oraz testu końcowego. Każdy niezaliczony test musi być poprawiony. Rodzice są informowani o każdym niezaliczonym teście swojego dziecka i o procedurze poprawy testu.
  • Raz w miesiącu organizujemy dla dzieci sobotnie imprezy edukacyjne, związane z kulturą krajów anglojęzycznych. W trakcie takich imprez dzieci mają możność zapoznać się z okolicznościowym słownictwem, obyczajami i tradycją Anglosasów, porozmawiać z native speakers, którzy prowadzą te zajęcia, ale nade wszystko wesoło i aktywnie spędzić czas bawiąc się i grając w gry edukacyjne z rówieśnikami.
  • Przygotowujemy dzieci do tzw.„olimpiady”, czyli Konkursu J. Angielskiego dla Szkół Podstawowych.
  • Przygotowujemy także do egzaminów Cambridge Young Learners (Starters , Movers, Flyers).

Poziomy zaawansowania dla dzieci: