dla przedszkolaków


Lekcje niemieckiego dla przedszkolaków

NIEMIECKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

  • Zajęcia dla przedszkolaków odbywają się w małych grupach 5 – 7 dzieci: (info na grafice)
5- i 6-latki: zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min. 31 godz. lekcyjnych w semestrze 
  • Nauczamy metodą naturalną z udziałem innych metod. W metodzie naturalnej ważne jest, aby dziecko miało jak najwięcej okazji do słuchania i zapamiętywania wypowiedzi w jęz. niemieckim, dlatego teksty usłyszane na lekcji mogą być wielokrotnie odsłuchiwane w domu. Rodzice otrzymują materiały do słuchania dla dzieci.
  • Słuchanie oryginalnych tekstów jest bardzo ważne również ze względu na to, że aparat mowy u dziecka jest bardzo elastyczny i pozwala na bezbłędne opanowanie wymowy w j. niemieckim bez tzw. polskiego akcentu, co w późniejszym wieku jest już prawie niemożliwe;
  • Maluchy uczą się głównie poprzez działanie i aktywność ruchową, dlatego stosujemy metodę TPR( reagowania całym ciałem) i zadaniową w grach i zadaniach na lekcji. Zaangażowanie ruchowe, a nie tylko umysłowe, pomaga dziecku się skupić i zapamiętać przetwarzany materiał językowy.
  • Wykorzystujemy naturalną skłonność dzieci do naśladowania w zadaniach na odgrywanie ról.
  • Korzystamy z dużej ilości bodźców wizualnych (obrazki, filmy, rekwizyty), aby skoncentrować uwagę dziecka i podnieść atrakcyjność zajęć.
  • Nie poprzestajemy na wprowadzaniu pojedynczych słów, ale głównie nauczamy całych zwrotów i wyrażeń, aby dziecko od początku uczyło się porozumiewać całymi zdaniami.
  • Stosujemy program spiralny, tzn. wprowadzany materiał powtarzamy wielokrotnie aż do pełnego utrwalenia, stale wzbogacając go nowymi elementami.