AngielskiCzas trwania semestrów:
I semestr: 29.09.2021 do 16.02.2022
II semestr: od 17.02 – do 23.06.2022

Zajęcia są prowadzone w grupach liczących 6 – 9 osób.

JĘZYK ANGIELSKI:

 • 2 razy w tygodniu po 45 min. -31 godz. w sem. -cena 580zł
 • 2 razy w tygodniu po 60 min. -42 godz. w sem. -cena 780zł
 • 2 razy w tygodniu po 90 min. -62 godz. w sem. -cena 1100 zł

Kursy przygotowujące do egzaminów(2×90) -cena 1100 zł
od poziomu intermediate (B1)- jedne zajęcia w tygodniu prowadzone są przez native speakers

Atrakcyjne zniżki:

 • 100zł dla (2 –3) osób z rodziny oraz osób uczących się drugiego języka
 • 3 % dla osób kontynuujących naukę w drugim roku nauki w SJO SYLLABUS
 • 5 % dla osób kontynuujących naukę w trzecim roku nauki w SJO SYLLABUS
 • 100 zł zniżki dla ucznia Syllabusa za przyprowadzenie nowego ucznia

Promocje:

Podręcznik gratis przy wpłacie za cały rok z góry do 15.09.2021.

ceny hurtowe na zakupione u nas podręczniki !

PRZEDZIAŁY WIEKOWE
I POZIOMY ZAAWANSOWANIA

 • 1. Dzieci w wieku 4 -9 lat kl.0,I,II,III :
 • Starter I (przedszkolaki) (2 x w tyg. 45 min.)
 • Starter II (2 x w tyg. 60 min.)
 • High-beginners (2 x w tyg. 60 min.)

Po ukończeniu poziomu high-beginners dziecko przechodzi do kolejnej grupy wiekowej na poziom elementary.

2. Dzieci w wieku 10 – 12 lat kl. IV,V,VI :

 • Beginners (2 x 60 min.)
 • Elementary (2 x 60 min.)
 • Pre-intermediate I (2 x 60 min.)
 • Low-intermediate (2 x 60 min.)

 

Po ukończeniu poziomu low-intermediate dziecko przechodzi do kolejnej grupy wiekowej na poziom intermediate, gdzie zajęcia trwają 90 minut..

 • 3. Młodzież w wieku 13 – 15 lat, klasy 7,8 i licealne:
 • Elementary (2 x 90 min.)
 • Pre-intermediate(2 x 90 min.)
 • Intermediate (2 x 90 min.)
 • Upper-intermediate (2 x 90 min.)
 • FCE (2 x 90 min.)
 • Advanced I (2 x 90 min.)

 

 • 4. Młodzież powyżej 15 lat oraz dorośli:
 • Beginners (2 x 90 min.)
 • Pre-intermediate (2 x 90 min.)
 • Intermediate (2 x 90 min.)
 • Upper-intermediate (2 x 90 min.)
 • FCE (2 x 90 min.)
 • Advanced I (2 x 90 min.)
 • Advanced II (2 x 90 min.)
 • Proficiency I (2 x 90 min.)
 • Proficiency II (2 x 90 min.)

Indywidualny tok nauki umożliwia ukończenie dwóch poziomów w przeciągu jednego roku szkolnego.

Podręczniki:

Koszt kursu nie obejmuje ceny podręcznika. Podręczniki można kupić u nas w cenach hurtowych.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy zaawansowania odbywa się na podstawie bezpłatnych testów poziomujących, do których można przystąpić w dowolnym terminie przed rozpoczęciem kursu.

Zajęcia dodatkowe – bezpłatne:

 • Indywidualne konsultacje- umożliwiające nadrobienie zaległości wg potrzeb uczestnika kursu
 • Zajęcia konwersacyjne – z udziałem native speakera (kluby dyskusyjne) około 10 godzin w semestrze
 • Imprezy edukacyjne – dla dzieci i młodzieży
  Co najmniej raz w semestrze dla każdej grupy organizowane są zajęcia dodatkowe z udziałem native speakera, poświęcone zaznajomieniu dzieci i młodzieży w formie zabawowej z kulturą krajów anglosaskich
 • Zajęcia otwarte – exam practice

Opinie:

Pod koniec każdego semestru rodzice otrzymują pisemne opinie o postępach swoich dzieci.

Nagrody:

Dzieci wyróżniające się w nauce otrzymują atrakcyjne nagrody.