Metoda


Nowoczesne metody nauczania języków

Szkoła językowa Syllabus obrała sobie za cel naukę swobodnego komunikowania się w języku angielskim.

Osiągamy doskonałe rezultaty, dzięki połączeniu najnowszych metod nauczania z najskuteczniejszymi i najciekawszymi elementami tych tradycyjnych, sprawdzonych technik nauczania.
Szczególnie ważny jest dla nas wysoki poziom i atrakcyjność prowadzonych zajęć, jednak nie zapominamy przy tym o miłej atmosferze.

Metoda komunikatywna

W naszej szkole wykorzystujemy komunikatywną metodę nauczania języka, polegającą na aktywnym rozwijaniu umiejętności lingwistycznych, czyli – mówienia i słuchania, ale także  czytania i pisania.
Ideą Communicative Approach jest skupienie uwagi na podstawowej funkcji języka, czyli porozumiewaniu się w mowie. Częste i regularne ćwiczenia  w mówieniu i słuchaniu oraz dostarczane przez naszych lektorów materiały, są doskonałą sposobnością do korzystania z wprowadzonych struktur i gwarantują prawidłowy rozwój lingwistyczny ucznia. Kładziemy też nacisk na rozumienie struktur i autokorektę. Tylko uczeń, który sam siebie będzie umiał poprawić, będzie mógł się rozwijać językowo.
Jak sama nazwa wskazuje celem metody komunikatywnej jest wpojenie umiejętności poprawnego i płynnego komunikowania się w codziennych sytuacjach, dlatego ćwiczenia na zajęciach pomyślane zostały pod kątem realistic communication i role-play.

Native speaker

Od poziomu Intermediate B1 (tzw. średniozaawansowany) raz w tygodniu zajęcia prowadzi native speaker. Native speaker języka angielskiego to osoba, która nauczyła się go w dzieciństwie i jest to jej pierwszy język. Myśli ona w tym języku, używa go w naturalny sposób. Zazwyczaj native speakers pochodzą z takich krajów jak USA, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Irlandia i RPA.
Częsty kontakt z native speakerem ułatwia naukę płynnego i swobodnego mówienia w języku angielskim.
Osoby o niższym poziomie zaawansowania mają możliwość odsłuchiwania uproszczonych wypowiedzi native speakers na lekcji ( tzw. listenings) oraz spotkania się z native speakers podczas piątkowych lub sobotnich zajęć dodatkowych (discussion club, video sessions, Halloween Party dla dzieci itd.)

Małe grupy

W szkole językowej Syllabus grupy tworzone są w oparciu o wyniki testu pisemnego oraz rozmowy z lektorem. Istotnymi czynnikami w doborze składu grupy są również cele, które uczestnicy pragną osiągnąć oraz wiek.
Zarówno program kursów angielskiego, jak również ich forma są w pełni dostosowane do potrzeb i oczekiwań słuchaczy, dlatego doskonale realizują założenia metodyczne przypisane konkretnej grupie wiekowej.
Kursy angielskiego odbywają się zawsze w grupach od 7 do 9 osób. Niewielka liczba uczestników pozwala na zindywidualizowane podejście lektora i maksymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na kształtowanie umiejętności mówienia oraz sprawia, że nauka ma przyjemny i skuteczny charakter. Słuchacze mają również możliwość nawiązania bliskich relacji z lektorem, który doskonale znając każdego ucznia, jego indywidualne predyspozycje i umiejętności, zapewnia skuteczniejszą pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.


Język Niemiecki

Celem szkoły językowej Syllabus jest nauczanie swobodnego oraz poprawnego komunikowania się w języku niemieckim. Łączymy najnowocześniejsze metody nauczania języków obcych ze sprawdzonymi, najciekawszymi i najefektywniejszymi elementami metod tradycyjnych.
Szczególny nacisk kładziemy zarówno na najwyższy poziom nauczania, jak również miłą i przyjazną atmosferę, sprzyjającą zdobywaniu nowych umiejętności.

Metoda komunikatywna

Wykorzystywana przez naszych lektorów, komunikatywna metoda nauczania skupia się na aktywnym rozwoju podstawowych umiejętności językowych, jakimi są: mówienie i słuchanie, ale także  czytanie i pisanie.
Communicative Approach skupia uwagę przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu języka. Częsty i regularny kontakt z nim oraz doskonały dobór materiałów dostarczanych przez lektora, umożliwia praktyczne wykorzystanie nauczonych konstrukcji lingwistycznych i zapewnia prawidłowy rozwój językowy ucznia. Podstawowym celem metody jest wpojenie umiejętności poprawnego i swobodnego komunikowania się w naturalnych, codziennych sytuacjach. Z tego też powodu ćwiczenia w szkole językowej Syllabus prowadzone są pod kątem role-play i realistic communication.

Małe grupy

W szkole językowej Syllabus słuchacze przydzielani są do określonej grupy na podstawie wyników tekstu pisemnego oraz indywidualnej rozmowy z lektorem. Skład grupy dobierany jest zarówno pod kątem celów, które uczniowie pragną uzyskać, jak również wieku.
W trakcie nauki zarówno program, jak również forma zajęć dostosowywane są poziomu uczestników, dzięki czemu kursy organizowane przez szkołę językową Syllabus, zawsze odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom określonej grupy.
Kursy językowe odbywają się w grupach liczących od 7 do 9 osób. Tak niewielka liczba uczestników umożliwia maksymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na mówienie, natomiast sama nauka ma przyjemny i przede wszystkim bardzo efektywny charakter. Słuchacze mają możliwość nawiązania bliskiego kontaktu z lektorem, który skupia swoją uwagę na indywidualnych potrzebach językowych każdego uczestnika. W małych grupach lektorzy dokładnie poznają każdego swojego ucznia – zarówno jego słabe, jak i mocne strony – dlatego bez większego problemu mogą mu pomóc w nauce.