Cennik


Język Angielski

  Grupy ilość zajęć w tyg.  opłata za semestr    ilość zajęć w semestrze   cena za 45 min.
CZTEROLATKÓW 2 x w tygodniu po 30 min. 330 zł 20,66 godz. lekcyjne + 6 godzin zajęć dodatkowych + konsultacje 15,97 zł
PRZEDSZKOLAKI: 5-6 lat 2 x w tygodniu po 45 min. 480 zł 31 godz. lekcyjnych + 6 godzin zajęć dodatkowych + konsultacje 15,48 zł
DZIECI SZKOLNE 2 x w tygodniu po 60 min. 640 zł 42 godz. lekcyjne + 6 godzin zajęć dodatkowych + konsultacje 15,48 zł
GIMNAZJALNE 2 x w tygodniu po 90 min. 900 zł 62 godz. lekcyjne + 6 godzin zajęć dodatkowych + konsultacje 14,51 zł
MATURALNE 2 x w tygodniu po 90 min. 890 zł (I sem)   530 zł (II sem) 62 godz. lekcyjne  14,35 zł
DOROŚLI 2 x w tygodniu po 90 min. 900 zł 62 godz. lekcyjne 14,51 zł
FCE, CAE 2 x w tygodniu po 90 min. 910 zł 62 godz. lekcyjne + egzamin próbny 14,67 zł
DOPOŁUDNIOWE 2 x w tygodniu po 90 min. 860 zł 62 godz. lekcyjnych 13,87 zł
INDYWIDUALNE  dowolnie 75 zł / 60 min dowolnie
INDYWIDUALNE

z native speakerem

dowolnie 90 zł / 60 min dowolnie

Język Niemiecki

  Grupy     ilość zajęć w tyg.   opłata za semestr ilość zajęć w semestrze cena za 45 min.
DZIECIĘCE 2 x w tygodniu po 60 min. 620 zł 42 godz. lekcyjne 14,76 zł
GIMNAZJALNE I DOROSŁE  2 x w tygodniu po 90 min. 870 zł 62 godz. lekcyjne 14,03 zł
 kurs ZD  2 x w tygodniu po 90 min. 890 zł 62 godz. lekcyjne 14,35 zł
MATURALNE 2 x w tygodniu po 90 min. 890 zł 62 godz. lekcyjne 14,35 zł

W cenie kursu zapewniamy:

 • indywidualne konsultacje z lektorem, umożliwiające nadrobienie opuszczonych zajęć i uzupełnienie wiadomości;
 • zniżki na podręczniki;
 • dodatkowe materiały do słuchania;
 • konwersacje z native speakers (kluby dyskusyjne);
 • imprezy edukacyjne dla dzieci;
 • egzaminy próbne Cambridge;
 • treningi egzaminacyjne – warsztaty dla zdających;
 • korzystanie z biblioteki i mediateki;
 • pisemne opinie o postępach w nauce po każdym semestrze;
 • certyfikat ukończenia danego poziomu zawansowania;
 • gwarancję kontrolowania własnych postępów w nauce poprzez 3 sprawdziany w semestrze i egzamin wewnętrzny, kończący poziom zaawansowania;
 • speaking tests (testy ustne) sprawdzające rozwój umiejętności mówienia;
 • wspieranie różnymi technikami nauki słownictwa;
 • przygotowanie do olimpiady językowej.

Opłatę za kurs uiszcza się w systemie rocznym, semestralnym lub miesięcznym według ustalonej oferty przedstawionej w cenniku.
Osoby płacące ratami zobowiązują się do uiszczania płatności wg obowiązujących terminów i ustalonych rat.

Opłaty ratalne należy uiszczać w nastepującym porządku:

 • system roczny (2 raty w roku);
 • system semestralny (4 raty w roku):

Terminy rat:

I rata – do 10 października II rata – do 10 grudnia
III rata  – do 10 lutego IV rata  – do 10  kwietnia

 

 •  system miesięczny – 8 rat (każda rata powinna być wpłacona do 10-tego każdego miesiąca

Rozbicie opłaty za kurs na raty nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.


Zniżki

 1. osoby, które uczęszczały do Szkoły przez co najmniej 2 lata otrzymują 5% zniżki na cały rok szkolny,
 2. dwie lub trzy osoby z tej samej rodziny otrzymują 10%  zniżki
 3. przedpłata zaliczki na przyszły rok szkolny (do 30 lipca) uprawnia do utrzymania bieżącej ceny kursu obowiązującej w cenniku przez cały następny rok szkolny
 4. zniżki sumują się

Możliwe jest regulowanie płatności osobiście w sekretariacie Szkoły lub poprzez wpłatę na konto.Przy wpłacie na konto konieczne jest podanie imienia i nazwiska ucznia.
Numer konta:
34 1020 2892 0000 5102 0175 7434
Syllabus Szkoła Języków Obcych
ul. Żabia 20
30-809 Kraków