dla młodzieży


Lekcje niemieckiego dla młodzieży

NIEMIECKI DLA MŁODZIEŻY

  • Zajęcia 2 razy w tyg. po 90 min.
  • Grupy  6-9 osób (info na grafikach)
  • 62 godz. lekcyjne w semestrze  –  124 godziny lekcyjne w roku.
Terminy zajęć:  poniedziałek – środa  lub  wtorek – czwartek
Start zajęć:     16.20 – 17.50      18.00 – 19.30    16.20 – 17.50   18.00 – 19.30
  • Starsi licealiści mogą też mieć zajęcia w godz. 19.40 – 21.10.
  • Celem kursów jest nie tylko nauczenie aktywnego, swobodnego i poprawnego porozumiewania się w języku niemieckim, ale także przygotowanie młodych ludzi do różnego typu egzaminów, które są niezbywalną częścią ich toku edukacji.
  • Kursy na poziomach Grudstufe 1 i 2 przygotowują do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Na wyższych poziomach zaawansowania wystarczy uczestnictwo w dodatkowych piątkowych warsztatach, aby przygotować się do tych egzaminów.
  • Kursy do matury podstawowej i rozszerzonej są odrębnymi kursami poza skalą poziomów. W kursach tych uczestniczą tylko uczniowie klas maturalnych.
  • Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe, bez których nie sposób się porozumiewać – mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Nasi słuchacze stale ćwiczą mówienie poprzez dialogi sterowane, odgrywanie ról i gry komunikacyjne w parach i grupach. Stosujemy aplikacje internetowe. które ułatwiają zapamiętywanie słownictwa.
  • W razie nieobecności Słuchacz ma dostęp do e-panelu, gdzie można sprawdzić tematykę zajęć i pobrać materiały.
  • Każdy Słuchacz może korzystać z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji w razie opuszczenia kilku zajęć kursowych.  Termin konsultacji ustala się w sekretariacie szkoły. Pozwalają one nadrobić zaległości. Młodzież szkolna może w  ramach konsultacji uzyskać doraźną pomoc w przygotowaniu do klasówek i odpowiedzi w szkołach państwowych.

Poziomy zaawansowania: